Fraud Blocker
Bezoek Ons
Archipelweg 109, Leeuwarden
Routebeschrijving
Openingstijden
Ma - Do: 9.00 - 21.00
Vr: 9.00 - 17.00

Sensorische prikkelverwerking bij kinderen

Zintuiglijke verwerking is het fenomeen van het ontvangen van zintuiglijke input van het lichaam en de externe omgeving en vervolgens het interpreteren van deze informatie om effectieve fysieke en sociale interacties te creëren. In dit proces ontvangen je hersenen een zintuiglijke prikkel, ordenen die en reageren er uiteindelijk op.

Soorten zintuiglijke verwerking

Men denkt dat er maar vijf zintuigen zijn, waaronder smaak, tast, reuk, gehoor en zicht, maar in werkelijkheid zijn het er meer. Er zijn namelijk meer dan 5 zintuigen die je gedurende je leven hebt geleerd en waarmee je de wereld waarneemt en reageert. Al deze zintuigen samen vormen een zintuiglijke verwerking of zintuiglijke integratie. Enkele van de andere belangrijke soorten zijn:

Proprioceptie

Proprioceptie of kinesthesie is het vermogen van je lichaam om zijn plaats, actie en beweging in de ruimte te voelen. Proprioceptie is zeer belangrijk voor lichaamsbeweging, het handhaven van houding en evenwicht en het stimuleren van motorische controle.  

Interoceptie

Interoceptie is het vermogen om de interne toestand van je lichaam te voelen en de signalen zijn afkomstig van organen zoals het hart, de longen, de nieren en de darmen. In eenvoudige woorden: Interoceptie geeft je een idee van wat je voelt of welke emoties je op dit moment ervaart.

Vestibulair

Vestibulair is het zintuig dat u helpt uw evenwicht en coördinatie tussen de verschillende delen van uw lichaam te bewaren. Dit zintuig zorgt ervoor dat je goed en soepel kunt bewegen en dat je lichaam in evenwicht blijft terwijl je zit, staat of een andere activiteit doet.

kinderfysiotherapie baby leeuwarden
KNGF logo

Zintuiglijke verwerking bij kinderen

Wanneer baby’s geboren worden, hebben ze heel weinig en eenvoudige sensorische integratie. Naarmate baby’s groeien en hun omgeving observeren, leren ze meer zintuigen te gebruiken en ontwikkelen ze complexe sensorische verwerkingsverschijnselen. Zintuiglijke verwerking is van primordiaal belang voor de opbouw van mentale en fysieke componenten van het centrale zenuwstelsel van een baby, die hem in staat stellen te leren en zich beter aan zijn omgeving aan te passen. 

Na de ontwikkeling van geavanceerde zintuiglijke mechanismen, leren kinderen uiteindelijk vaardig gedrag, kunnen ze hun aandacht richten en kunnen ze hun acties zelf reguleren. Na deze ontwikkeling kunnen zij zich daarom efficiënt aanpassen aan hun omgeving en uitblinken in hun leven. Bovendien kunnen kinderen hun emotionele, cognitieve en fysieke functies beheersen door de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Dit stelt hen in staat betere academische prestaties te laten zien, complexe taken te begrijpen, passende antwoorden te geven en dit alles helpt bij de sociale ontwikkeling van het kind.

kinderfysiotherapie firstfysio

Sensorische verwerkingsstoornis (SPD) bij kinderen

Sensorische verwerkingsstoornis (SPD), ook wel Sensory Integration Dysfunction genoemd, is een stoornis die het vermogen van de hersenen om zintuiglijke prikkels te verwerken verandert met als gevolg dat de hersenen er niet in slagen om multisensorische informatie accuraat te produceren. SPD kan worden veroorzaakt door overgevoeligheid voor zintuiglijke input (hypersensitiviteit) of door ondergevoeligheid (hyposensitiviteit) voor zintuiglijke input.

Kinderen zijn vatbaarder voor SPD dan volwassenen. Er wordt geschat dat 1 op de 6 kinderen te maken heeft met SPD of dat de symptomen ervan die hun dagelijks functioneren op school en thuis nadelig beïnvloeden. Sensorische integratie stoornis staat bekend als het grootste obstakel in de sociale, persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Als er niet goed mee omgegaan wordt, blijven SPD en de symptomen ervan zelfs op volwassen leeftijd bestaan.

Symptomen van sensorische verwerkingsstoornissen

Kinderen met overgevoelige SPD overreageren op normale stimuli van geluid, aanraking, licht en andere specifieke zintuiglijke inputs, terwijl de kinderen die getroffen zijn door overgevoelige SPD een verminderde gevoeligheid hebben voor zintuiglijke stimuli. Daardoor geven zij zich over aan gevaarlijke en ongepaste situaties om de intensiteit van de zintuiglijke stimuli te verhogen.

Symptomen van
hypersensitieve SPD 

 • Ze ervaren normaal geluid als een extreem hard geluid en bedekken hun oren;
 • Normale lichten zijn te fel voor hen;
 • Ze zijn onhandig, hebben evenwichtsproblemen en vermijden het spelen op de schommel;
 • Ze over-reageren ook op de smaak van voedsel en de textuur van stoffen en beginnen zelfs te huilen;
 • Hun tastzin reageert overdreven op zachte aanrakingen en ze denken dat het een harde, onaangename aanraking is;
 • Kinderen met overgevoeligheid vertonen ook gedragsproblemen en een slechte ontwikkeling van de grove motoriek;

Symptomen van
hyposensitieve SPD

 • Zulke kinderen brengen zichzelf in gevaarlijke situaties; 
 • Ze kunnen een ongecontroleerde drang tot aanraken hebben en de persoonlijke ruimte van anderen binnendringen;
 • Ze negeren hun hygiëne;
 • Ze kauwen op ongewone dingen zoals nagelbijten, op potloodpunten kauwen en op hun vingers bijten;
 • Hebben moeite met slapen;
kinder fysiotherapie leeuwarden

Behandeling van sensorische verwerkingsstoornissen

Sensorische verwerkingsstoornissen zijn beheersbaar als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld en de behandeling wordt uitgevoerd door ervaren en hoogopgeleide artsen. Fysiotherapie is de behandeling van keuze en het wordt meestal gecombineerd met andere therapieën, waaronder ergotherapie en sensorische integratie therapie voor de beste resultaten. Alle uitgebreide therapieën zijn gericht op het bereiken van normale en passende reacties op zintuiglijke prikkels en het corrigeren van elke vorm van over- of onderreacties op dergelijke zintuiglijke inputs. 

Een fysiotherapeut zal bepaalde oefeningen ontwerpen, specifiek voor de behoeften van uw kinderen, die uw kinderen zullen helpen bij het leren en verbeteren van de motorische vaardigheden die door SPD worden beïnvloed. Aan het eind van de behandelingssessies kunnen de volgende veranderingen bij uw kinderen worden waargenomen:

 • Ontwikkelen van fijne motorische vaardigheden en sociale vaardigheden.
 • Ontwikkelen van sensorische verwerking en normale reacties op prikkels.
 • Zelfregulatie en zelfwaardering.
 • Verbeterde coördinatie, leervaardigheden en visuele perceptie.
 • Verbeterde copingvaardigheden.

Fysiotherapie First Fysio heeft therapeuten voor o.a.

fysiotherapeut

Algemene Fysiotherapie

Heeft u last van uw rug, nek, been of arm? Of ondervindt u andere fysieke problemen? Bij First Fysio in Leeuwarden wordt algemene fysiotherapie ingezet als u last heeft van beginnende of al aanwezige klachten aan uw bewegingsapparaat. Denk hierbij ook aan klachten aan het hart of de longen.

Wanneer u in het dagelijks leven gehinderd wordt door een reumatische aandoening of neurologische problematiek, zoals reumatoïde artritis, CVA of multiple sclerose wordt u door uw fysiotherapeut actief begeleid met oefentherapie.

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs bewegen met kinderfysiotherapie in Leeuwarden. Als ouder twijfelt u wellicht wel eens aan de ontwikkeling van uw kind. Maar wanneer moet of kunt u met uw kind naar een Kinderfysiotherapeut?

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Sommige kinderen ondervinden veel hinder door een verkeerde houding of een verkeerd aangeleerde motoriek. 

Manuele Therapie

Heeft u klachten waarbij u één of meerdere gewrichten minder goed kunt bewegen? En geeft de bewegingsbeperking soms pijn? In normale omstandigheden herstelt een lichaam zichzelf, maar soms lukt dat niet. Met behulp van manuele therapie wordt de oorzaak van uw klachten aangepakt. Uw manueel therapeut verhelpt ‘blokkades’ in uw lichaam waardoor het zichzelf weer kan herstellen. Na een behandeling beweegt u zich makkelijker en heeft u minder pijn.

Postoperatieve Fysiotherapie

Na een operatie of grote ingreep maken patiënten zich zorgen over hun afnemende spierkracht en vragen zich af wanneer ze weer kunnen lopen en hun volledige potentieel weer kunnen bereiken. Bovendien bestaat het risico op het ontstaan van doorligwonden of decubitus als gevolg van de immobilisatie en de langdurige druk, en in sommige gevallen is er zelfs kans op permanente spieratrofie. Om al deze zorgen en risico’s te bestrijden, worden patiënten onmiddellijk na de operatie doorverwezen naar een fysiotherapeut voor postoperatieve revalidatie.

Psychosomatische Therapie

Psychosomatische fysiotherapie is een gespecialiseerde interventie die wordt gebruikt voor de revalidatie van psychosomatische aandoeningen.

Psychosomatische stoornissen zijn moeilijk te verklaren vanuit een medisch perspectief, daarom geloven mensen dat deze stoornissen “denkbeeldig” zijn en in werkelijkheid niet bestaan. Psychosomatische stoornissen bestaan echter wel degelijk en zijn een van de belangrijkste oorzaken van lichamelijke en emotionele handicaps.

Bekkenbodem Fysiotherapie

Bekkenbodemfysiotherapie houdt zich bezig met het versterken en revalideren van bekkenbodemstructuren, waaronder spieren, ligamenten en andere zachte weefsels.  De bekkenbodem is een trechtervormige structuur die de bekkenholte scheidt van de perineale regio en is een kwetsbaar gebied, vooral bij vrouwen. Daarom is het een potentiële plaats van spierzwakte en letsel, samen met andere aandoeningen.

Medical Taping

Medical Taping of kinesiologie taping is een revolutionaire therapeutische ingreep die is ontworpen om spieren en gewrichten te beschermen tegen letsel en hun functionaliteit te maximaliseren. Kinesiologie Taping bestaat uit katoen, kleefstof en elastaan én wordt geleverd in de vorm van kleurrijke stroken of banden.

Waarschijnlijk heb je dergelijke taping al eens gezien op de lichamen van atleten, meestal op hun schouders en knieën. 

Post-COVID-19 Revalidatie

Post-COVID Revalidatie Het Coronavirus of COVID-19 is een infectieziekte van de luchtwegen die milde tot ernstige symptomen vertoont. Veel mensen lijden aan de milde aanval van COVID-19 en herstellen binnen een paar dagen. Aan de andere kant worden sommige mensen ernstig ziek en hebben uitgebreide behandelingen en ingrepen nodig voor een volledig herstel. Zelfs ná het herstel ondervinden patiënten aanzienlijke naweeën en moeten zij verdere therapieën ondergaan om hun normale leven weer op te pakken.

Artikelen over Manuele Therapie

multiple sclerose

Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is een mogelijk invaliderende ziekte wat komt door complicaties bij de hersenen en het ruggenmerg…

Lees Verder