Fraud Blocker
Bezoek Ons
Archipelweg 109, Leeuwarden
Routebeschrijving
Openingstijden
Ma - Do: 9.00 - 21.00
Vr: 9.00 - 17.00

Heupfractuur: Wat Het Betekent en Hoe Het Behandeld Wordt

Een heupfractuur, vaak ervaren als een plotselinge, intense pijn in de heup of lies, duidt op een breuk in het bovenste deel van het dijbeen (femur) nabij het heupgewricht. Dit type fractuur is vooral prominent onder oudere mensen, voornamelijk als gevolg van osteoporose (botverzwakking) en valincidenten. De impact van een heupfractuur is aanzienlijk, daar het niet alleen de mobiliteit ernstig beperkt, maar ook de algemene gezondheid en zelfstandigheid van patiënten kan aantasten.

Er zijn verschillende soorten heupfracturen, zoals de pertrochantere en subcapitale fracturen, die afhankelijk zijn van de precieze locatie en de hoek van de breuk. De behandeling van een heupfractuur is meestal chirurgisch, waarbij de gebroken delen worden gerepositioneerd en vastgezet met schroeven of een metalen plaat. Dit wordt vaak gevolgd door een revalidatieproces met fysiotherapie om de kracht en mobiliteit te herstellen.

De medische aanpak van een heupfractuur hangt af van meerdere factoren, zoals de algemene conditie van de patiënt, leeftijd, en de aard van de breuk. Naast de fysieke impact, heeft een heupfractuur ook psychosociale gevolgen, waarbij patiënten soms langdurige of permanente ondersteuning nodig hebben.

Het tijdig herkennen en adequaat behandelen van een heupfractuur is cruciaal om complicaties zoals langdurige immobiliteit, infecties en zelfs verhoogde mortaliteit te voorkomen. Deskundige medische beoordeling en een multidisciplinaire benadering, inclusief geriatrie en traumatologie, zijn essentieel voor een optimale uitkomst voor de patiënt.

Heuppijn

Diepgaande Kijk op Heupfracturen

De Impact van een Heupfractuur

Heupfracturen vormen een ernstige medische aandoening, met name onder oudere patiënten. De kans op het oplopen van een heupfractuur neemt toe met de leeftijd, voornamelijk door afname van botdichtheid en stabiliteit. Deze fracturen kunnen een dramatische invloed hebben op de levenskwaliteit, waarbij de zelfstandigheid en dagelijkse bezigheden ernstig worden beperkt. Het risico op verdere complicaties zoals diepe infecties, longontsteking, en zelfs verhoogde mortaliteit is aanzienlijk, vooral als de medische behandeling niet tijdig of adequaat wordt ingezet.

Classificatie van Heupfracturen

Heupfracturen worden geclassificeerd op basis van de locatie van de breuk in het heupgewricht. De meest voorkomende types zijn:

  1. Pertrochantere fracturen: Deze fracturen treden op rond de trochanter, een deel van het dijbeen dicht bij het heupgewricht.
  2. Subcapitale fracturen: Hierbij vindt de breuk plaats net onder het heupkopje.
  3. Subtrochantere fracturen: Deze breuken vinden plaats onder de trochanter regio.

Deze classificatie helpt artsen bij het bepalen van de beste behandelmethode.

Behandelingsmethoden

De behandeling van een heupfractuur is meestal chirurgisch. Afhankelijk van de soort fractuur, kan de operatie variëren van het plaatsen van schroeven tot een volledige heupvervanging. Bij oudere patiënten is een spoedige chirurgische ingreep cruciaal om de periode van immobiliteit te minimaliseren en complicaties te vermijden. Naast de operatie is revalidatie essentieel, waarbij fysiotherapie een sleutelrol speelt in het herstel van mobiliteit en het verminderen van het risico op toekomstige valpartijen.

Postoperatieve Zorg en Revalidatie

Na de operatie is de zorg voor heupfractuurpatiënten gericht op het beheersen van pijn, het voorkomen van complicaties, en het bevorderen van mobiliteit. Dit omvat medicatiebeheer, wondzorg, en het beginnen met fysiotherapie zo snel als mogelijk. De betrokkenheid van meerdere disciplines, waaronder geriatrie, traumatologie, en verpleegkundige zorg, is vaak noodzakelijk voor een holistische aanpak.

Psychosociale Aspecten

De psychologische impact van een heupfractuur kan aanzienlijk zijn. Angst voor vallen, verminderde zelfstandigheid en isolement zijn veelvoorkomende gevoelens na een dergelijke blessure. Een ondersteunende benadering, soms inclusief geestelijke gezondheidszorg, is essentieel voor het algehele welzijn van de patiënt.

Preventie en Risicobeheer

Preventie van heupfracturen, vooral bij ouderen, is van groot belang. Dit omvat maatregelen zoals botdichtheidsonderzoeken, balans- en krachttraining, en een veilige woonomgeving. Ook de rol van voeding, met name calcium en vitamine D, is cruciaal voor botgezondheid.

Samenvatting

Heupfracturen zijn complexe letsels die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Van chirurgische interventie tot revalidatie en psychosociale ondersteuning, de weg naar herstel vereist een gecoördineerde inspanning van verschillende medische disciplines, gericht op het maximaliseren van het herstel en het behouden van de kwaliteit van leven. Preventie blijft echter de sleutel tot het verminderen van het risico op heupfracturen, met name bij oudere populaties.

Veelgestelde Vragen over Heupfracturen

De eerste tekenen van een heupfractuur kunnen variëren, maar vaak omvatten ze intense pijn in de heup of lies, onvermogen om gewicht te dragen op het betrokken been, en soms een zichtbaar verkort of naar buiten gedraaid been. Bij oudere patiënten kan een val een duidelijke indicatie zijn.

Het herstel na een heupfractuur hangt af van diverse factoren, zoals de leeftijd van de patiënt, de aard van de fractuur en de algehele gezondheid. Gemiddeld kan het herstel variëren van enkele maanden tot een jaar. Een actieve deelname aan revalidatie en fysiotherapie is cruciaal voor een spoedig herstel.

Hoewel niet alle heupfracturen te voorkomen zijn, kunnen maatregelen zoals het verbeteren van de woonomgeving om vallen te voorkomen, regelmatige lichaamsbeweging voor het versterken van botten en spieren, en een gezonde voeding rijk aan calcium en vitamine D het risico verminderen.

De voornaamste risicofactoren voor een heupfractuur zijn hogere leeftijd, osteoporose, een geschiedenis van valincidenten, verminderde mobiliteit en zicht, en bepaalde medicaties die de botdichtheid kunnen beïnvloeden.

Bij een totale heupvervanging wordt het beschadigde heupgewricht vervangen door een prothese. Dit is vaak nodig bij gevorderde artrose. Bij een heupfractuur wordt de breuk meestal gerepareerd met schroeven, pennen of platen, afhankelijk van de locatie en ernst van de breuk.

Actieve deelname aan fysiotherapie, naleving van medisch advies, goede voeding, en het vermijden van risicovolle activiteiten die tot een nieuwe val kunnen leiden, zijn essentieel voor herstel. Het is ook belangrijk om regelmatig medische follow-ups bij te wonen.

Ja, heupfracturen kunnen leiden tot psychosociale problemen zoals depressie, angst en gevoelens van isolatie, vooral vanwege verminderde mobiliteit en afhankelijkheid van anderen. Professionele ondersteuning kan hierbij van groot belang zijn.

De beslissing hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van de fractuur, de algemene gezondheid en leeftijd van de patiënt, en de persoonlijke wensen en levensstijl. In veel gevallen is chirurgie de voorkeursbehandeling, maar in sommige gevallen, zoals bij zeer kwetsbare of zieke patiënten, kan een conservatieve aanpak geschikter zijn.

Een pertrochantere fractuur bevindt zich in het bovenste deel van het dijbeen, net buiten het heupgewricht. Een subcapitale fractuur daarentegen treedt op net onder het heupkopje, in het bovenste gedeelte van het dijbeen.

Hoewel leeftijd een belangrijke factor is (met name vanwege osteoporose), zijn er andere factoren zoals geslacht (vrouwen lopen een hoger risico), genetische aanleg, levensstijl, en bepaalde medische aandoeningen die ook een rol spelen.

Een goede voeding is essentieel tijdens het herstel van een heupfractuur. Voedingsstoffen zoals calcium, vitamine D, en eiwitten zijn belangrijk voor botgenezing en spieropbouw. Een evenwichtige voeding kan ook bijdragen aan een algemeen betere gezondheid en sneller herstel.

Door deze vragen te adresseren, wordt niet alleen waardevolle informatie verstrekt, maar wordt ook het begrip van patiënten en hun families over heupfracturen en de weg naar herstel vergroot.

Fysiotherapie First Fysio heeft therapeuten voor o.a.

fysiotherapeut

Algemene Fysiotherapie

Heeft u last van uw rug, nek, been of arm? Of ondervindt u andere fysieke problemen? Bij First Fysio in Leeuwarden wordt algemene fysiotherapie ingezet als u last heeft van beginnende of al aanwezige klachten aan uw bewegingsapparaat. Denk hierbij ook aan klachten aan het hart of de longen.

Wanneer u in het dagelijks leven gehinderd wordt door een reumatische aandoening of neurologische problematiek, zoals reumatoïde artritis, CVA of multiple sclerose wordt u door uw fysiotherapeut actief begeleid met oefentherapie.

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs bewegen met kinderfysiotherapie in Leeuwarden. Als ouder twijfelt u wellicht wel eens aan de ontwikkeling van uw kind. Maar wanneer moet of kunt u met uw kind naar een Kinderfysiotherapeut?

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Sommige kinderen ondervinden veel hinder door een verkeerde houding of een verkeerd aangeleerde motoriek. 

Manuele Therapie

Heeft u klachten waarbij u één of meerdere gewrichten minder goed kunt bewegen? En geeft de bewegingsbeperking soms pijn? In normale omstandigheden herstelt een lichaam zichzelf, maar soms lukt dat niet. Met behulp van manuele therapie wordt de oorzaak van uw klachten aangepakt. Uw manueel therapeut verhelpt ‘blokkades’ in uw lichaam waardoor het zichzelf weer kan herstellen. Na een behandeling beweegt u zich makkelijker en heeft u minder pijn.

Postoperatieve Fysiotherapie

Na een operatie of grote ingreep maken patiënten zich zorgen over hun afnemende spierkracht en vragen zich af wanneer ze weer kunnen lopen en hun volledige potentieel weer kunnen bereiken. Bovendien bestaat het risico op het ontstaan van doorligwonden of decubitus als gevolg van de immobilisatie en de langdurige druk, en in sommige gevallen is er zelfs kans op permanente spieratrofie. Om al deze zorgen en risico’s te bestrijden, worden patiënten onmiddellijk na de operatie doorverwezen naar een fysiotherapeut voor postoperatieve revalidatie.

Psychosomatische Therapie

Psychosomatische fysiotherapie is een gespecialiseerde interventie die wordt gebruikt voor de revalidatie van psychosomatische aandoeningen.

Psychosomatische stoornissen zijn moeilijk te verklaren vanuit een medisch perspectief, daarom geloven mensen dat deze stoornissen “denkbeeldig” zijn en in werkelijkheid niet bestaan. Psychosomatische stoornissen bestaan echter wel degelijk en zijn een van de belangrijkste oorzaken van lichamelijke en emotionele handicaps.

Bekkenbodem Fysiotherapie

Bekkenbodemfysiotherapie houdt zich bezig met het versterken en revalideren van bekkenbodemstructuren, waaronder spieren, ligamenten en andere zachte weefsels.  De bekkenbodem is een trechtervormige structuur die de bekkenholte scheidt van de perineale regio en is een kwetsbaar gebied, vooral bij vrouwen. Daarom is het een potentiële plaats van spierzwakte en letsel, samen met andere aandoeningen.

Medical Taping

Medical Taping of kinesiologie taping is een revolutionaire therapeutische ingreep die is ontworpen om spieren en gewrichten te beschermen tegen letsel en hun functionaliteit te maximaliseren. Kinesiologie Taping bestaat uit katoen, kleefstof en elastaan én wordt geleverd in de vorm van kleurrijke stroken of banden.

Waarschijnlijk heb je dergelijke taping al eens gezien op de lichamen van atleten, meestal op hun schouders en knieën. 

Post-COVID-19 Revalidatie

Post-COVID Revalidatie Het Coronavirus of COVID-19 is een infectieziekte van de luchtwegen die milde tot ernstige symptomen vertoont. Veel mensen lijden aan de milde aanval van COVID-19 en herstellen binnen een paar dagen. Aan de andere kant worden sommige mensen ernstig ziek en hebben uitgebreide behandelingen en ingrepen nodig voor een volledig herstel. Zelfs ná het herstel ondervinden patiënten aanzienlijke naweeën en moeten zij verdere therapieën ondergaan om hun normale leven weer op te pakken.

Rugklachten Fysiotherapeuten

Jan Terpstra
Jan Terpstra
Fysiotherapeut, Sporttherapeut, Revalidatietherapeut

Al meer dan 25 jaar ben ik met plezier en enthousiasme werkzaam als fysiotherapeut. Ik ben een gepassioneerd motorrijder. Snowboarden en mountainbiken vind ik echt kicken en ik ben ook nog keeper in een zaalvoetbalteam van Blauw Wit Leeuwarden. Het is dus ook niet bijzonder dat mijn passie ligt bij de sport en revalidatie.

Lees Verder
Johann Wachter
Johann Wachter
Fysiotherapeut, Manueel Therapeut

Ik ben manueel therapeut en hou van puzzelen en knutselen tot je de oplossing hebt. Dat ervaar ik ook in mijn vak. Het contact met mensen en de mogelijkheid als fysiotherapeut en manueel therapeut om steun of verbetering te kunnen geven in een wel of niet reversibel proces geeft mij diepe voldoening. De waardering die je ervaart is voor mij van onschatbare waarde.

Lees Verder
Roeleke Faber
Roeleke Faber
Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut, Bewegingswetenshapper

Ik ben algemeen fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Mijn focus ligt vooral op de kinderfysiotherapie. Mede omdat daarbij van oudsher de wetenschappelijke en klinische onderbouwing door en de relevantie van testgegevens een hoge prioriteit hebben bij uitvoering van mijn beroep.

Lees Verder

Veel Gelezen Artikelen