Spelenderwijs bewegen met kinderfysiotherapie in Leeuwarden 

Als ouder twijfelt u wellicht wel eens aan de ontwikkeling van uw kind. Maar wanneer moet of kunt u met uw kind naar een Kinderfysiotherapeut?


Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Sommige kinderen ondervinden veel hinder door een verkeerde houding of een verkeerd aangeleerde motoriek. Als uw kind niet mee kan komen op het schoolplein of tijdens de gymnastiek heeft het mogelijk hulp nodig. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om iets te leren dan anderen.


De kinderfysiotherapeut probeert door middel van adequate diagnostiek en behandeling van het bewegend functioneren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Hij of zij krijgt net dat extra steuntje om die vaardigheden zelf goed uit te kunnen voeren.


Ook kinderen met bijvoorbeeld een aandoening of handicap kunnen middels kinderfysiotherapie een aangepaste manier aanleren om zo optimaal te bewegen. Een kind dat lekker in zijn of haar vel zit, kan voor het gevoel de hele wereld aan.


Bij First Fysio in Leeuwarden is Drs. Roeleke Faber verantwoordelijk voor de kinderfysiotherapie. Zij verzorgt de communicatie met andere disciplines, zoals kinderartsen, diëtisten, logopedisten en onderwijsgevenden.


Fysiotherapie First Fysio heeft ook therapeuten voor:


Behandeling 

Een kinderfysiotherapeutische behandeling sluit aan bij de hulpvraag van u en uw kind, de school of de arts en wordt gekenmerkt door een kindgerichte aanpak. Middels onderzoek en gestandaardiseerde testen probeert de kinderfysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het motorisch functioneren van uw kind. Hierbij wordt rekening gehouden met de aandoening, de leeftijd, de ontwikkelingsfase en de omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Tevens wordt de informatie van u en andere betrokkenen, zoals leerkrachten en de huisarts, meegenomen in het onderzoek.


Op basis van de bevindingen wordt een diagnose gesteld en, in overleg met u, een behandelplan gemaakt. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling van baby’s (0-2 jaar) en kinderen met een ernstige handicap thuis plaats.

Maak een afspraak voor kinderfysiotherapie

Zuigelingen 

Neem contact op voor kinderfysiotherapie als uw baby:

 • slap en passief is;
 • een lage spierspanning heeft;
 • gespannen is (gestrekte armpjes en beentjes heeft);
 • weinig kracht heeft;
 • excessief huilt of erg onrustig is;
 • onvoldoende reactie geeft op oogcontact, geluid of aanraking;
 • een voorkeurshouding heeft (steeds dezelfde kant op kijkt);
 • een zijde van het lichaam onvoldoende inschakelt (asymmetrie);
 • niet of pas laat gaat rollen;
 • niet of pas laat gaat kruipen of gaat billenschuiven;
 • moeite heeft met houdingsveranderingen;
 • een aangeboren syndroom heeft;
 • een hersenbeschadiging heeft;
 • longproblemen heeft (astma, taaislijmziekte);
 • een Erbse paralyse heeft (slappe verlamming van 1 arm);
 • pre-dysmatuur is (te vroeg geboren).

Peuters 

Neem contact op voor kinderfysiotherapie als uw peuter:

 • een afwijkend looppatroon heeft (bijvoorbeeld een tenenloper);
 • snel vermoeid is (ademhalingsproblemen heeft);
 • een houterige motoriek heeft;
 • vaak struikelt of onhandig is;
 • te soepele gewrichten heeft (hypermobiliteit);
 • een spierziekte heeft;
 • een hersenbeschadiging heeft;
 • een orthopedische afwijking heeft;
 • mentale retardatie heeft (geestelijke achterstand).
Maak direct een afspraak voor uw kind

Oudere kinderen 

Neem contact op voor kinderfysiotherapie als uw kind:

 • motorisch onhandig is;
 • vaak het evenwicht verliest;
 • moeite heeft met stilzitten;
 • moeite heeft met schrijven;
 • moeite heeft om het tempo op school bij te houden;
 • niet met de gymles mee kan komen;
 • veel bijbewegingen maakt tijdens gevraagde opdrachten;
 • sensomotorische problemen heeft;
 • DCD, ADHD of NLD heeft;
 • faalangst heeft;
 • astma heeft;
 • een hersenbeschadiging heeft;
 • een spierziekte heeft;
 • een houdingsafwijking of houdingsproblemen heeft.