Tarieven van fysiotherapie First Fysio in Leeuwarden

Behandeling fysiotherapie (geregistreerd) 

Behandeling manuele therapie (geregistreerd)

Behandeling kinderfysiotherapie (geregistreerd)

€ 29,50
€ 39,50
€ 43,50

Toeslag aan huis
Inrichtingstoeslag
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
Instructie/overleg ouders van de patiënt

€ 12,50

€ 6,10

€ 39,00

€ 39,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 

Korte rapportage (tijdsinbreng ½ uur)

Uitgebreide rapportage (tijdsinbreng 1 uur)

€ 52,00

€ 32,50

€ 62,50

Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 12,00

€ 29,50
€ 35,75

Groepszitting voor 2 personen

Groepszitting voor 3 personen

Groepszitting voor 4 personen

€ 27,00

€ 20,00 

€ 17,50

Afspraken die niet of niet op tijd (minder dan 24 uur van tevoren) worden
afgezegd, worden bij u in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraak bij de fysiotherapeut
Niet nagekomen afspraak bij de manueel therapeut
Niet nagekomen afspraak bij de kinderfysiotherapeut

Neem contact op met First Fysio

€ 29,50

€ 39,50

€ 43,50